RSPO เฉลิมฉลอง 20 ปีแห่งผลกระทบ พร้อมยืนยันพลังแห่งความร่วมมือในอีก 20 ปีข้างหน้า

การร่วมมือและแนวทางปฏิบัติใหม่ ที่หว่านลงในอุตสาหกรรมปาล์มกำลังก่อดอกออกผล โดยเห็นได้จากการรับรองมาตรฐาน RSPO ทั่วโลก จำนวนสมาชิก การผลิตและการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อมที่มากยิ่งขึ้น

กล่าวเปิดงาน

ประธานกรรมการบริหาร RSPO กล่าวเปิดงาน RSPO RT2023

จาการ์ตา อินโดนีเซีย, Nov. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — ในวาระพิเศษของการประชุมโต๊ะกลมประจำปี (RT2023) หัวข้อ “Partners for the Next”20” องค์กรเจรจาระหว่างประเทศไทยว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน (RSPO) ได้สะท้อนถึงผลของความพยายามที่ดำเนินมาเกือบ 2 ทศวรรษในการทำงานร่วมกันของสมาชิกและพันธมิตร RSPO

งาน RT2023 ครั้งนี้ นำเสนอถึงโอกาสของความท้าทายในการดำเนินงานที่อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มยั่งยืนกำลังเผชิญอยู่แบบครบวงจร รวมถึงการลดปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มการบริโภคน้ำมันปาล์มที่ยั่งยืนที่ผ่านการรับรอง (CSPO) การคุ้มครองสิทธิแรงงาน และการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผ่านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่

เป็นเวลาเกือบ 20 ปี ที่ RSPO ได้ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและการบริโภคน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในประชาคมโลก เริ่มต้นจากสมาชิก 200 คนจาก 16 ประเทศในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน RSPO มีสมาชิกมากกว่า 5,700 รายในกว่า 100 ประเทศและดินแดนครอบคลุมทั่วโลก

ในคำกล่าวเปิดงาน Joseph D’Cruz ประธานกรรมการบริหารของ RSPO กล่าวว่า “ตลอดเกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยการดำเนินการโดยสมัครใจ สมาชิก RSPO ได้รวมตัวกันเพื่อยกระดับความยั่งยืนภายในอุตสาหกรรม ทำให้ผลที่ร่วมกันทำให้บรรลุความสำเร็จนั้น ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ พวกเราต่างมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของเรื่องราวปาล์มน้ำมันยั่งยืนแจ่มชัดยิ่งขึ้น

กล่าวเปิดงาน

ประธานกรรมการบริหาร RSPO กล่าวเปิดงาน RSPO RT2023

ในฐานะพันธมิตรสากลเพื่อทำให้ปาล์มน้ำมันยั่งยืน เราต้องขับเคลื่อนตามแนวทางนี้ ซึ่งต้องแสวงหานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาต่อไป ปัจจุบันเรามีพื้นที่ที่จะขับเคลื่อนมากไปกว่าเรื่องของมาตรฐาน เรื่องการรับรองระบบและการพัฒนาเครื่องมือ ที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถแสดงจุดยืนด้านความยั่งยืนตามความต้องการของตลาด หน่วยงานกำกับดูแล และลูกค้าในปัจจุบันได้”

สำหรับความสำเร็จที่สำคัญของ RSPO ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมานั้น ได้เน้นย้ำถึงพื้นที่ที่ได้รับการรับรองระดับโลกที่เพิ่มขึ้นจากเพียง 125,000 เฮกตาร์ในปี 2551 เป็น 4.9 ล้านเฮกตาร์ใน 23 ประเทศ ในปี 2566 น้ำมันปาล์มยั่งยืนที่ผ่านการรับรอง (CSPO) บรรลุถึงเป้าหมายใหม่ 15.4 ล้านเมตริกตัน

ขณะที่ใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า RSPO ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มีใบอนุญาตมากกว่า 1,600 ใบเติบโตในกว่า 100 ประเทศ โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณถึงโอกาสที่สำคัญในตลาดเหล่านี้

เกษตรกรรายย่อยอิสระ

ภาพถ่ายกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระพร้อมใบประกาศนียบัตรรับรอง

กองทุนสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย RSPO (RSSF) มอบเงินทุน 4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 44,203 รายใน 12 ประเทศตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งผลผลิตน้ำมันปาล์มทั้งหมดมาจากเกษตรกรรายย่อย คิดเป็น 40% ในงาน RT2023 ครั้งนี้ มุ่งให้ความสำคัญกับเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการให้โอกาสและการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผ่านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่

เมื่อเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ทาง RSPO ได้เปิดตัวระบบการรับรอง การค้า และตรวจสอบย้อนกลับ (CTTS) เพื่อสร้างแผนภูมิใหม่ๆ โดยมีการรวมตัวไตรภาคีของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตรระดับโลก ซึ่งการันตีได้ว่า องค์กรกำลังก้าวสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อติดตาม ติดตั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับแบบ end-to-end ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน

ผู้ชนะรางวัลยอดเยี่ยม

จากซ้ายไปขวา DSN Group, Bumitama Agri Ltd, Musim Mas, Cheyenne Mountain Zoo, WWF International

และคาดการณ์ความต้องการในอนาคตของภาคส่วนต่างๆ ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบระดับโลกที่เข้มงวด โดยเริ่มจากระเบียบว่าด้วยการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EUDR) และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อความรู้ – แบ่งปันในหัวข้อนี้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Anne Rosenbarger และ José Roberto Montenegro ประธานร่วมของคณะกรรมการบริหาร RSPO ได้เรียกร้องให้นำความสำเร็จในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มาใช้ประโยชน์และขยายผลต่อไป ด้วยการดำเนินการร่วมกันและแนวทางที่เป็นนวัตกรรม
“RSPO มีการพัฒนาเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความท้าทายในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและความคาดหวังของตลาด โดยมุ่งปรับปรุงความสามารถในการตรวจสอบและการนำไปปฏิบัติของมาตรฐานและการประกันระบบในปัจจุบันของเราเพื่อให้พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มความยั่งยืนของอุตสาหกรรมในวงกว้าง” แอนน์ โรเซนบาร์เกอร์กล่าว

การแสดงเปิดงาน

การแสดงในพิธีเปิดงาน RSPO RT2023

และ หลังจากการทบทวนอย่างครอบคลุมและมีการให้คำปรึกษาอย่างมากเกี่ยวกับปัจจุบัน หลักการและเกณฑ์ของ RSPO ปี 2018 และมาตรฐานสำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระของ RSPO ปี 2019 อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขทางเทคนิค เพื่อจัดทำชุดมาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุงในปี 2567 นอกจากนี้การประชุมยังให้ความสำคัญกับรางวัล RSPO Excellence Awards ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 15 คน ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงผลงานดีเด่นด้านปาล์มน้ำมันที่ยั่งยืน ผู้ชนะคือ DSN Group เพื่อนวัตกรรม Bumitama Agri Ltd. สำหรับผู้นำการอนุรักษ์ Musim Mas สำหรับผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย Cheyenne Mountain Zoo สำหรับการสื่อสารเพื่อความดี และ WWF International สำหรับความรับผิดชอบร่วมกัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ชนะผู้ได้รับการเสนอชื่อและความคิดริเริ่มที่สมควรได้รับรางวัลที่นี่

เกี่ยวกับ RSPO

RSPO หรือ องค์กรเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน เป็นพันธมิตรสากลเพื่อทำให้ปาล์มน้ำมันยั่งยืน ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2547 RSPO มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกและการใช้น้ำมันปาล์มยั่งยืนผ่านมาตรฐานสากลที่มีความน่าเชื่อถือ และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงผู้ปลูก ผู้ผลิตแปรรูปน้ำมันปาล์ม ผู้จัดจำหน่าย ผู้บริโภค ผู้ค้า ธนาคารและนักลงทุน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะพันธมิตร เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก RSPO เราขับเคลื่อนให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการบริโภคน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลง เราสื่อให้เห็นถึงผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า เราเร่งเสริมความร่วมมือ เพื่อให้การรับประกัน เราได้กำหนดมาตรฐานการรับรอง RSPO จดทะเบียนเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สำนักงานใหญ่อยู่ที่มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และสำนักงานที่จีน โคลัมเบีย เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ media@rspo.org

สามารถรับชมรูปภาพประกอบของการแถลงนี้ได้ที่:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3d1362b-d6ca-411e-a334-d3329fe61b08

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ebf44138-e654-4d83-ac61-db282390dfeb

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87cbb14b-c9bb-4b10-baf6-c739f4aa65c9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/446698dc-9eba-45e4-bd33-f86e018dbf2d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a672127-c463-47b1-a951-7e93198cc3c9

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Kimasha Williams
Communications Manager Europe
kimasha.williams@rspo.org

Stephanie Ambrose
Communications Manager APAC
stephanie.ambrose@rspo.org

GlobeNewswire Distribution ID 8983091

Recent Posts